Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.

Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o najwyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym maksimum:15 kWh/m2/rok, czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2/rok, lub 5 kWh prądu z pompą ciepła. Przykładowo ogrzewanie w ciągu całego roku takiego budynku o powierzchni mieszkalnej 150m2 kosztuje mniej niż 400 zł. za cały rok..

Co to takiego? Budownictwo Pasywne jest obowiązującym dziś nowoczesnym standardem. 20 lat doświadczeń w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii sprawia, że standard ten coraz szybciej zyskuje uznanie na całym świecie. Potwierdza to stale wzrastająca ilość obiektów realizowanych właśnie w tej technologii również w Polsce. Nie są to tylko pojedyncze, odosobnione przypadki, lecz coraz częściej duże i bardzo poważne inwestycje. Każdy obiekt może być zrealizowany jako budynek pasywny. Ponadto stosuje się w nich szereg innowacyjnych rozwiązań jak np. stropy i elementy grzewczo – chłodzące, zapewniające zawsze przyjemną temperaturę przez cały rok. Za cenę niewiele wyższych nakładów inwestycyjnych otrzymuje się gwarancję zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów oraz wysoki komfort cieplny i bezpieczeństwo energetyczne. Mieszkać w domu pasywnym to żyć bez kłopotów energetycznych.

O domach

Osiedla domów pasywnych w Polsce

Budownictwo pasywne zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Dzieje się tak dlatego, że stanowi ono przykład rozwiązania, które jest nie tylko przyjazne środowisku, ale również efektywne kosztowo.

Główną cechą budynków pasywnych jest brak konieczności stosowania konwencjonalnych systemów grzewczych w okresie zimowym oraz klimatyzacji latem, aby utrzymać przyjazny mieszkańcom klimat. Charakteryzują się one wykorzystaniem szeregu rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie zużycia energii w trakcie ich eksploatacji. Obiekty wzniesione zgodnie z „pasywnymi” standardami potrafią wykorzystywać do ośmiu razy mniej energii niż tradycyjne budynki.

Aby budynek można było nazwać „pasywnym” przyjęto, iż musi on spełniać następujące warunki:

  • Jego zapotrzebowanie na energię cieplną i energię wykorzystywaną do ochładzania (klimatyzatory) nie może przekroczyć w obu przypadkach 15 kWh/m2 rocznie;
  • Całkowita konsumpcja energii pierwotnej nie może przekroczyć 120 kWh/m2 rocznie;
  • Z budynku nie powinno się wydostawać w ciągu 1 godziny powietrze w ilości większej niż 0,6 jego objętości.

Budowane w Polsce domy pasywne mają zazwyczaj charakter jednorazowych i odosobnionych inwestycji. Pozytywnym zjawiskiem są w tym kontekście powstające coraz częściej pasywne osiedla. Przykładem jest rozwijające się osiedle energooszczędnych domków jednorodzinnych w miejscowości Bojanów leżącej ok. 15 km od Gdyni. Jak dotąd powstały dwa domy, jednak developer zapowiada wybudowanie kolejnych dwóch w tym roku, zapewniając jednocześnie, że roczny koszt ogrzania takiego budynku wynosi ok. 400 zł.